torstai 17. maaliskuuta 2016

Kyläkokouksen tiedote koulusta

Lähikoulu lapsiperheiden tärkein peruste paikkakunnalle muutolle - letkulaiset pohtivat  vaihtoehtoja opetuksen järjestämiseksi


Kyläkokous koulun lakkautuksesta
Letkun koulun vanhemmat ry ja kylän yhdistykset järjestivät 9.3. Letkun pirtillä keskustelutilaisuuden kylän kehitysnäkymistä tilanteessa, jossa kylän tärkeä vetovoimatekijä koulu, on päätetty lakkauttaa. Kokouksessa etsittiin vastauksia kysymyksiin, miten kylä pidetään elinvoimaisena ja haluttuna asuinpaikkana myös tuleville sukupolville, millaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja ja keinoja tässä tilanteessa on olemassa. Keskustelun aluksi kuultiin maanantaina 6.3. kokoontuneen vanhempainyhdistyksen terveiset. Letkulaiset pitävät yksityiskoulun perustamista varteenotettavana vaihtoehtona.

Kyläkoulun lakkautusta Letkun kylältä ei voida pitää järkevänä toimenpiteenä opetuksen laadun, kuntatalouden, elinkeinoelämän eikä väestöennusteen näkökulmasta. Letkun kylän oppilasmäärä on nouseva. Kylä on ikärakenteeltaan nuorekas ja ainoa muuttovoittoinen kylä Kirstilä- Kytö -alueen lisäksi.  Lakkautuspäätöstä eivät tue säästö-, opetus- eikä alueelliseen tasa-arvoon perustuvat seikat. 

Letkun koulun kustannukset/oppilas ovat hyvin edulliset. Ne ovat alhaisemmat kuin kirkonkylän nykyiset oppilaskohtaiset kustannukset ennen kirkonkylän investointeja. Kuljetusoppilaita on vain muutama. Opetustilat ovat hyvässä kunnossa. Teknisten käsitöiden osalta tilat ovat vastaavassa kunnossa kuin muillakin kouluilla. Koululla on monitoimikaukalo ja yhteistyö Eerikkilän urheiluopiston kanssa toimii hyvin.  Kylä on sitoutunut koulun toimintoihin, yhdistykset rahoittavat hankintoja sekä lasten ja nuorten opetusta tukevaa laadukasta harrastustoimintaa.

Kyläkokous yksimielinen kannanotossaan
Vaadimme, että
1.    Letkun koulun lakkautuspäätös otetaan uudelleenkäsittelyyn.
2.    Letkun koululle myönnetään 4 vuotta lisäaikaa. Tänä aikana toteutetaan lopettamisesta johtuvat, tilanteen edellyttämät selvitykset ja kehittämistoimenpiteet, joilla paikallinen koulutoiminta järjestetään. 
3.    Haja-asutusalueella kouluja hyödynnetään laaja-alaisesti eri ikäryhmien, myös ikäihmisten palvelujen järjestämisessä. 

Kokoukseen osallistui kolmisenkymmentä eri-ikäistä henkilöä ja yhdistystä (Letkun koulun vanhemmat ry, Letkun kylätoimikunta, Letkun Maamiesseura ry, Letkun Musiikki ry, Härkätien Teatteriyhdistys ry.


Lisätietoja: Marko Hätönen 0400 863368, Letkun Koulun Vanhemmat pj

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti