keskiviikko 26. elokuuta 2015

Elokuun kylätiedote

HUOM: 4H-metallikeräys elokuun loppuun Letkun puodilla. Muista myös poistotekstiilit puodin Texvex-keräykseen!

26.8. Perhekahvila kokoontuu keskiviikkoisin pirtillä klo 9.30 – 11.30.

27.8. Torstain jumppa Eerikkilässä klo 19.

Klikkaa teksti isommaksi
29.8. Kesätorikauden päätös, ELOONJÄÄMIS MARKKINAT puodilla klo 10-17. Tervetuloa!

30.8. vietetään valta- kunnallista Siivous- päivää. Myös silloin voi bongata pihakirppiksiä pitkin Härkätien vartta.

31.8. Ukkokerho puodilla maanantaisin klo 9.

31.8. Tasapainojumppa pirtillä maanantaisin klo 10.30-11.30.

1.9. Nasevan jumppa Eerikkilässä tiistaisin klo 18.30.

10.9. Päiväpiiri pirtillä klo 12.30.

10.10. Pöytäjuhlat pirtillä klo 20-01. Liput Tuulalta.

HUOM: Tammelan kunta uusii kuntastrategiaa ja pyytää vakituisilta ja kesä- asukkailta neuvoa KUNTALAISKYSELYLLÄ. Kysely on kopioitu tiedotteen kääntöpuolelle. Tutustu kysymyksiin ja vastaa kunnan nettisivuilla!
Koska kyselyyn voi vastata vain internetissä, kylätoimikunta tarjoaa apua ja talkoilee vastaukset tarvittaessa sähköiseen lomakkeeseen. Ota yhteyttä Asko Koivuun puh. 0400 502425 tai jätä vastaukset puodissa olevaan ”KUNTALAISKYSELY -laatikkoon”. HUOM. viimeinen vastauspäivä on jo 31.8.

Kuntalaiskyselyn kysymykset, alleviivaa vaihtoehto tai kirjoita mielipiteesi tarvittaessa!

Vastaajan taustatiedot:
* Ikä: alle 25 v, 25-45 v, 46-65 v, yli 65 v
* Sukupuoli: Nainen, Mies
* Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
* Asutko: taajama-alueella, haja-asutusalueella

* Mitkä ovat mielestäsi Tammelan kunnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat?

* Tärkeitä oman hyvinvoinnin kannalta ovat (valitse maksimissaan 4 tärkeintä):
Työpaikka ja toimeentulo
Luonto ja vesistöjen läheisyys
Hyvät terveyspalvelut
Harrastukset ja ihmisten tapaaminen
Rauhallinen asuinympäristö
Liikuntapaikat
Turvallinen liikenne
Kulttuuritarjonta
Koulutus ja opiskelu
Muu, mikä:

* Tammelan elinvoimaa parhaiten pitää yllä (valitse maksimissaan 4 tärkeintä):
Monipuolinen elinkeinorakenne
Osaavan ja motivoituneen työvoiman saaminen eri työpaikkoihin
Hyvät liikenneyhteydet
Eri alojen kehitys- ja koulutusyksiköt kuten HAMK, Eerikkilä ja FAI
Kunnallinen palvelutuotanto
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta
Innovaatiot ja uusien asioiden omaksuminen
Kiinnostavat tapahtumat ja tekeminen
Yksityinen palvelutarjonta
Elinvoimaiset ja vetovoimaiset kylät
Aktiivinen ja mielenkiintoa herättävä markkinointi
Muu, mikä:

*Tammelan tulee jatkossa keskittyä (valitse maksimissaan 4 tärkeintä):
Asukkaiden kuulemiseen palveluja kehitettäessä
Kestävän kehityksen huomioimiseen
Lähipalveluihin ja laajan palveluverkon ylläpitoon, vaikka se nostaisi kuntalaisten
verotaakkaa huomattavasti
Talouden tasapainottamiseen vaikka se vaikuttaisi palveluiden saatavuuteen ja laatuun
Palveluiden tuottamiseen itse vaikka tuottamisen voisi ulkoistaa
Palveluiden tuottamisen ulkoistamiseen vahvistaen näin kunnan elinvoimaisuutta
Palveluiden tuottamiseen seudullisesti
Muu, mikä:

* Kunnan tulee jatkossa keskittyä enemmän (valitse maksimissaan 4 tärkeintä):
Joustaviin palvelumuotoihin ja aikoihin
Työmenetelmien kehittämiseen eri työpaikoilla
Työ- ja harjoittelupaikkojen tarjoamiseen nuorille
Työntekijöiden aktiiviseen kouluttamiseen
Työntekijöiden kannustavaan palkitsemiseen
Kunnan toiminnasta tiedottamiseen
Kunnan työmahdollisuuksien esilletuomiseen ja markkinointiin
Sähköisten palveluiden tarjoamiseen
Muu, mikä:

* Miten merkittävänä pidät itsellesi Tammelan itsenäisyyttä?
erittäin merkityksetön, merkityksetön, merkityksellinen, erittäin merkityksellinen


Letkun Puoti avoinna lauantaina 29.8. klo 10-15, arkisin ma klo 9-17, ti- to klo 10-17, pe klo 10-18, la klo 10-14, su klo 10-13. Ostosten tilaukset ja kotiinkuljetukset puh.03 4350810.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti